Další služby

Nabízíme řadu vzdělávacích, rekvalifikačních
a dalších kurzů, s cílem zlepšit vaše dovednosti
a zvýšit uplatnění na trhu práce. 

unity-1917780_1920.jpg

Nabízíme řadu rekvalifikačních kurzů

Zajišťujeme odborná školení s cílem uplatnění na trhu práce.

Zajišťujeme komplexní vzdělávací programy pro osoby ve výkonu trestu

Zajištujeme výuku českého jazyka pro pracující cizince

Připravujeme pravidelné kurzy pro matky na mateřské/rodičovské dovolené

Nabízíme adiktologické poradenství 

Nabízíme řadu vzdělávacích programů a rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, zaměřených
na oblast vašeho osobního i pracovního rozvoje. Zaměřujeme se zejména na matky na mateřské/rodičovské dovolené, nezaměstnané či nízkokvalifikované osoby, a rovněž i na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (více zde). Veškeré vzdělávací aktivity připravujeme na míru, a to dle aktuálních potřeb našich klientů. Ve spolupráci s SEA - I  realizujeme i výuku českého jazyka pro cizince.

 

Náš tým je složen pouze z odborných lektorů s dlouholetou praxí a zkušenostmi.

Veškeré vzdělávací aktivity jsou ZDARMA

Jsem druhým rokem na rodičovské dovolené, nechci se vrátit do práce s tím, že svým kolegům nestačím. Kurzy na Koupáku mi hodně dávají a navíc je tam zdarma i hlídání dětí. 

Ve výkonu trestu jsem si díky VOLONTÉ a agentuře DP WORK udělal papíry na vysokozdvižný vozík. Teď mám díky tomu dobře zaplacenou práci a můžu se postavit na vlastní nohy.

– Jaroslav, Hradec Králové

– Petra, Mladá Boleslav

KOMUNITNÍ CENTRUM Karlín

V našem Komunitním centru Karlín řešíme s klienty jejich specifické problémy a zajišťujeme pro ně potřebnou pomoc. Rovněž zde pravidelně probíhají besedy a setkání nad konkrétními tématy. V případě potřeby zajišťujeme i potravinové a hygienické balíčky. 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat pana Mgr. Milana Cmára, m.cmar@seznam.cz.

Veškeré aktivity jsou poskytovány ZDARMA, a to v rámci projektu Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín  (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688).

Nabízíme vám řadu různých vzdělávacích kurzů pod vedením skutečných odborníků.