POMÁHÁME ZPĚT NA TRH PRÁCE

dle potřeb konkrétní cílové skupiny

Tento obecný vzdělávací program pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zajišťujeme s nasazením vlastních interních lektorů v rozsahu jednoho týdne, kdy je každý níže uvedený tematicky blok koncipován jako školení v rozsahu 6 hodin.

 • ZÁKLADY IT

        (Probíhá s využitím simulovaného internetu, který máme zabudovaný v mobilní IT učebně)

 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • ZÁKLADY PRÁVA

 • JAK SE PROSADIT NA TRHU PRÁCE

Tento program je doprovázen individuálním poradenstvím a realizujeme
jej i ve verzi pro mladistvé osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

 • ZÁKLADY IT

 • DESET KROKŮ KE SVOBODĚ

 • KDO JSEM A CO UMÍM

 • ROZUMÍM SOBĚ I SVĚTU KOLEM

 • PROTOŽE ZA TO STOJÍM

 • ZÁKLADY KOMUNIKACE

 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • ZÁKLADY PRÁVA

 • JAK JE UPLATNIT NA TRHU PRÁCE

V rámci této oblasti využíváme synergického efektu spojeného s vybudováním a provozováním tréninkového centra ve Věznici Jiřice, které zajistil DP WORK s. r. o. ve spolupráci s věznicí na základě souhlasu Generálního ředitelství Vězeňské služby.

 

Zde jsme využili skutečnosti, že tato věznice funguje jako centrální eskortní věznice pro všechny přesuny vězňů v ČR. Právě to nám dává velkou výhodu soustředit na konkrétní časové úseky motivované zájemce o rekvalifikace z různých míst do Jiřic, kde mohou probíhat rekvalifikační kurzy.
Věznice Jiřice tuto možnost podporuje a nabízí své kapacity i pro účastníky spadající do jiných organizačních jednotek.

DP WORK s.r.o.  aktuálně nabízí tyto rekvalifikační kurzy:

 • Manipulant výroby v automobilovém průmyslu

 • Vysokozdvižný vozík 

 • Jeřábník/vazač

 • Svářeč

ÚVOD DO GENDEROVÉ PROBLEMATIKY

 

 

Znalost předpisů, upravujících pracovně-právní postavení žen na trhu práce a pochopení možností, které tyto předpisy dávají je jednou z klíčových dovedností, které pomáhají lepší orientaci na trhu práce, lepšímu výběru vhodného zaměstnavatele i posilování postavení na trhu práce.

 

Na základě zkušeností z minulého běhu proto zařazujeme opět tento blok, který v mnoho případech pomohl ženám posílit pozici při vyjednávání se zaměstnavatelem. Součástí školení jsou příklady dobré praxe, sdílení jednotlivých kauz, poradenství, jak postupovat v případě diskriminace, vysvětlení legislativního rámce a možných nástrojů, jak se bránit diskriminace, poskytnutí argumentů pro vyjednávání se zaměstnavatelem. 

MOTIVACE K VYŠŠÍM VÝKONŮM

 

 

V rámci tohoto programu se snažíme předat odpovědi na tyto otázky:

 • Jak se motivovat, a tím osobně růst?

 • Jak motivovat osoby kolem sebe a jak s motivací dále pracovat? 

 • Jak naplno využít svůj potenciál a jak se zbavit strachu a trémy?

 • Jak zvládnout a využít svůj potenciál?

 • Jak propojit soukromý a pracovní život? aj.

KOMUNIKACE PŘI VSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ

 

 

V rámci tohoto programu se snažíme předat odpovědi na tyto otázky:

 • Jak si připravit CV a úspěšně zvládnout pracovních pohovory?

 • Jak hledat práci přes sociální sítě a webové stránky (LinkedIn, jobs.cz aj.) 

 • Jak poznat jaké naše z našich kompetencí jsou klíčové a nezbytné?

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.