Nabízíme

V  RÁMCI NASTAVENÍ MOŽNÝCH PROJEKTŮ NABÍZÍME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM BEZPLATNĚ: 

 

  • Zajištění informací o připravovaných operačních programech

  • 3. programového období EU v oblastech předmětu podnikání zákazníka (investiční či neinvestiční projekty);

  • Pomoc při formulování projektového záměru;

  • Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt (EU, SR, Norské fondy aj.);

  • Prověření podmínek pro získání podpory;

  • Konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory;

  • Přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu;

  • Zajištění průběžné informovanosti zákazníka o jednotlivých výzvách;

  • Zajištění rozboru výzvy v případě zájmu zákazníka aj.

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.