Vyhledat
  • LUCIE

Zaměstnanci věznic ČR se zúčastnili sedmidenního školení k pilotnímu projektu GLM

V minulém týdnu úspěšně proběhlo sedmidenní školení modelu "Good-Lives-Model" pro členy realizačních týmů pilotních věznic ČR, které jsou zapojeny do projektu. Psychologové Steven Feelgood a Ivan Brčina i umělec Joseas Helmes z věznice Brandenburg účastníkům detailně představili případovou studii GLM a jednotlivé procesy tohoto terapeutického modelu, který budou členové týmů dále aplikovat i v českých věznicích.


Kolegové z německé věznice rozdělili sedmidenní školení do čtyř samostatných, na sebe navazujících bloků: Teoretická východiska, Curyšský model zdrojů (ZRM), Mé budoucí JÁ a Program sebeřízení pro osoby, které se dopustily násilí. V rámci těchto bloků se probírala například témata jako sebeřízení, formy násilí, zvládání agrese, podpora soucitu, životní cíle aj.Všem účastníkům moc děkujeme za účast, aktivní zapojení a pozitivní zpětnou vazbu :-).Realizace v rámci projektu „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“, reg.č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, financovaného z ESF prostřednictvím OPZ.


© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.