top of page

Vybraní odsouzení z Věznice Všehrdy úspěšně absolvovali odborný kurz práce s motorovou pilou

Dne 3. listopadu 2023 proběhl další z řady odborných kurzů - Obsluha motorové pily a křovinořezu. Tentokrát pro odsouzené z Věznice Všehrdy, se kterou úzce spolupracujeme již několik let. Kurz jsme uspořádali ve spolupráci se společností ProEduCo, s.r.o., naším partnerem v projektech zaměřených mj. na resocializaci odsouzených a zvýšení jejich kompetencí na trhu práce po propuštění z výkonu trestu.


Tímto kurzem prošlo celkem 10 odsouzených, zařazených na Školském vzdělávacím středisku, učební obor Truhlář. Sedm odsouzených je tč. zařazeno ve vysokém stupni zabezpečení, jeden ve středním stupni a dva odsouzení jsou mladiství. Kurz byl realizován ve vnitřních prostorách věznice.


pila

Odsouzení byli prvně seznámeni instruktorem s obsluhou a manipulací s motorovou pilou, bezpečnostními pravidly, praktickou činností a na závěr nechyběl ani závěrečný test. Odborný kurz úspěšně absolvovali všichni odsouzení, jak po stránce praktické, tak i po stránce teoretické a na konci kurzu jim byl vydán certifikát.


pila

Naše organizace se dlouhodobě zaměřuje na práci s odsouzenými a na rozvoj jejich odborných dovedností. Cílem je zlepšit uplatnění propuštěných na trhu práce a usnadnit jim začlenění zpět do společnosti. Důležitým partnerem v našich snahách je společnost ProEduCo, s.r.o., která nabízí odsouzeným, kromě odborných kurzů, i pracovní poradenství, pracovní diagnostiku a další vzdělávací aktivity zaměřené na zvyšování jejich odborných kompetencí na trhu práce. Tato spolupráce je součástí našeho společného závazku podporovat resocializaci a přispívat tak k lepší budoucnosti pro odsouzené i propuštěné, jejich rodiny i celou společnost.Tato aktivita byla realizována v rámci projektu VOL Práci, reg. číslo: CZ.03.01.01/00/22_019/0000693, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR. A je mj. zaměřen na zvýšení/obnovení odborných kompetencí pro trh práce včetně rekvalifikačních, normativních a odborných kurzů, včetně nabídky práce a ubytování pro osoby bez sociálního zázemí.

Comments


bottom of page