top of page

VOLONTÉ jako jediné reprezentovalo ČR na mezinárodní konferenci pro oblast vězeňského vzdělávání

Evropská asociace pro vězeňské vzdělávání (EPEA - European Prison Education Association) oslavila své 25. výročí na konferenci v Dublinu, která se konala ve dnech 12. - 16. června 2019. Konference se účastnilo přes 200 delegátů z celé Evropy. Za Českou republiku byl vybrán jako jediný zástupce Mgr. Lukáš Salivar, ředitel VOLONTÉ CZECH o.p.s.


Cílem této konference bylo zejména usnadnit hledání partnerů pro projekty Erasmus + KA1 (Vzdělávací mobilita) a KA2 ( Strategická partnerství) a pomoci jim v rozvoji budoucí spolupráce, a to nejen s ohledem na vzdělávání dospělých v oblasti vězeňství.


Mezi nejvíce diskutovanými tématy se objevilo například stárnutí osob ve věznicích, duševní zdraví odsouzených, problematika etnických menšin či potřeba speciálních vzdělávacích aktivit během i po výkonu trestu (terapie, koučování, motivace apod.).Provázanost a pravidelné sdílení zkušeností


Výběr VOLONTÉ , jako jediného zástupce za ČR, je pro nás dalším důkazem toho, že v rámci našich aktivit s touto cílovou skupinou dosahujeme dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Ať už jde o dluhové, právní a pracovní poradenství, vzdělávání zaměstnanců věznic či rekvalifikace vězňů a jejich následná reintegrace do společnosti i na trhu práce. A právě sdílení zkušeností dalších evropských zemí při systematické práci s touto cílovou skupinou přineslo spoustu zajímavých momentů, které dále využijeme v rozvoji naší organizace. Velmi pozitivním zjištěním byl rovněž celkový počet účastníků, kteří právě díky EPEA pravidelně sdílí své poznatky napříč Evropou.


Účast na této konferenci pro naši organizaci byla hned z několika pohledů velmi prospěšná. Nejen, že jasně ukázala potřebu dalšího zefektivňování práce s odsouzenými a propuštěnými osobami. Ale rovněž i nutnost, sdílet zkušenosti a postupy s ostatními evropskými organizacemi, které se problematikou systematické práce a vzdělávání ve vězeňském prostředí zabývají.


Neboť právě ono sdílení problémů na jedné straně a úspěchů na straně druhé, je jedním z důležitých prostředků jak dlouhodobě dosahovat lepších výsledků.

Comments


bottom of page