Vyhledat
  • LUCIE

V Česku bude spuštěn unikátní pilotní projekt pro odsouzené za násilné trestné činy

TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha – 2. října 2019 - Nevládní organizace VOLONTÉ CZECH o.p.s. ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR představila v úterý 1. října svůj tříletý projekt pod názvem „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ (dále jen GLM). Projekt samotný je zaměřený na psychologickou práci s odsouzenými za násilné trestné činy a byl zahájen 1. srpna letošního roku. Jde především o zvládání impulzního chování tak, aby se tyto osoby dokázaly začlenit zpět do společnosti. Cílem terapeutického programu je postupně snižovat vysokou míru recidivy u násilné trestné činnosti, která dosahuje téměř 63 % (dle Statistické ročenky Vězeňské služby ČR 2017). Akce proběhla za účasti německých expertů z věznice Brandenburg, kteří základní pilíře GLM představili odborné veřejnosti. Hlavní partneři projektu předpokládají, že GLM model bude postupně standardizován v systému českého vězeňství.


„Tento pilotní program bude realizován ve věznicích Jiřice, Pardubice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Vinařice a ve věznici Stráž pod Ralskem. Se zmíněnými věznicemi dlouhodobě spolupracujeme i při realizaci našich dalších projektů, zaměřených především na oblast vězeňství“, uvedla Ing. Zuzana Bejó, výkonná ředitelka pro projektovou činnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s.


Mnoho lidí se ptá, jestli Model dobrého života patří do vězení. Patří, protože byl vyvinut právě pro odsouzené! Je postaven tak, aby nebezpečné vězně vyvedl z bludného kruhu agresivního jednání. A to je dobré jak pro ně, tak pro nás. Nikdo z nás přece nechce mít za souseda člověka, kterého by se musel bát“, řekl k významu „dobrého života“ hlavní psycholog Vězeňské služby Václav Jiřička, který je supervizorem projektu.


Hlavními řečníky konference, kromě psychologa Václava Jiřičky, byli také pracovníci Sociálně terapeutického oddělení z německé Věznice Brandenbug, Steven Feelgood, Ivan Brčina a Joseas Helmes. Společně představili základní pilíře modelu GLM a své zkušenosti s tímto projektem.


Konference proběhla pod patronací Generálního ředitelství Vězeňské služby (GŘ VS), a kromě zástupců z GŘ VS se akce dále zúčastnili ředitelé českých věznic, členové podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Probační a mediační služby, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva spravedlnosti, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a rovněž zástupci z Vysoké školy ekonomie a managementu či personální a vzdělávací agentury DP WORK s.r.o.


Doplňující informace pro média:


VOLONTÉ CZECH, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2000. Dlouhodobě pracuje s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody i po jejich propuštění, a to v synergii s programy Vězeňské služby ČR. Cíleně připravuje tyto osoby na návrat do společnosti a na trh práce. Díky rozsáhlým zkušenostem postupně vytvořila komplexní proces, který zahrnuje mj. pracovní, dluhové i právní poradenství, pracovní diagnostiku, možnost rekvalifikačních kurzů přímo ve věznicích, zácviku na tréninkových místech a zajištění ubytování po propuštění. V průběhu 6 let se projektů, financovaných z ESF zúčastnilo cca 2000 osob v/po výkonu trestu.


Kontakt pro média:

Mgr. Lucie Maťátková, e-mail: lucie.matatkova@volonte.cz, mobil: +420 775 744 686

*„Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu VŘ


© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.