Vyhledat
  • LUCIE

Obrazem: Jak vypadala Úvodní konference k projektu GLM

Jiřice, Pardubice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Vinařice a Stráž pod Ralskem.

Těchto šest českých věznic se zapojilo do pilotního projektu pro odsouzené za násilné trestné činy. Pokud se během realizace skutečně prokáže funkčnost principu GLM, bude tento model standardizován v systému českého vězeňství.  • Úvodní konferenci k projektu „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“[1] (dále jen GLM) zahájil dne 1. 10. 2019 v pražském hotelu ALWYN náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR, brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA.


  • Hlavními řečníky byli pracovníci Sociálně terapeutického oddělení z německé Věznice Brandenbug, Steven Feelgood, Ivan Brčina a Joseas Helmes, kteří představili základní pilíře modelu GLM. Ten vychází z pozitivní psychologie, která se zaměřuje především na poznávání a rozvoj silných stránek jedince a na podporu jeho vnitřního klidu.


  • Na konferenci vystoupili se svými příspěvky i hlavní psycholog Vězeňské služby ČR a supervizor projektu, PhDr. Václav Jiřička, Ph.D. a evaluátor projektu, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Společně tak odborné veřejnosti ukázali, s jakými problémy oblast vězeňství dlouhodobě bojuje a v čem spatřují unikátnost aplikace Good-Lives-Modelu i v České republice.


  • Následná diskuze vyvolala velký zájem zejména u pracovníků českých věznic, kteří se s odsouzenými denně setkávají a v rámci své profese znají jejich potřeby nejlépe.
[1] „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.