top of page

Obrazem: Úvodní konference k projektu Good-Lives-Model

Jiřice, Pardubice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Vinařice a Stráž pod Ralskem.

Těchto šest českých věznic se zapojilo do pilotního projektu pro odsouzené za násilné trestné činy. Pokud se během realizace skutečně prokáže funkčnost principu Good-Lives-Model, bude tento model standardizován v systému českého vězeňství.
Úvodní konferenci k projektu „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ (dále jen GLM) zahájil dne 1. 10. 2019 v pražském hotelu ALWYN náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR, brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA.
Hlavními řečníky byli pracovníci Sociálně terapeutického oddělení z německé Věznice Brandenbug, Steven Feelgood, Ivan Brčina a Joseas Helmes, kteří představili základní pilíře modelu GLM. Ten vychází z pozitivní psychologie, která se zaměřuje především na poznávání a rozvoj silných stránek jedince a na podporu jeho vnitřního klidu.


Na konferenci vystoupili se svými příspěvky i hlavní psycholog Vězeňské služby ČR a supervizor projektu, PhDr. Václav Jiřička, Ph.D. a evaluátor projektu, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Společně tak odborné veřejnosti ukázali, s jakými problémy oblast vězeňství dlouhodobě bojuje a v čem spatřují unikátnost aplikace Good-Lives-Modelu i v České republice.
Následná diskuze vyvolala velký zájem zejména u pracovníků českých věznic, kteří se s odsouzenými denně setkávají a v rámci své profese znají jejich potřeby nejlépe.


„Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Comments


bottom of page