Vyhledat
  • LUCIE

Nově vzniklá asociace cílí na snižování recidivy v České republice


Ve čtvrtek 19. září byla v Praze založena Asociace organizací v oblasti vězeňství. Jejími zakládajícími členy je deset organizací: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti.


Prioritou asociace je, aby měli lidé po propuštění z vězení šanci na reintegraci, a aby byli na život na svobodě také připraveni. Výše recidivy v Česku je totiž velmi vysoká - do vězení se vrací sedm z deseti propuštěných. Snížení recidivy by znamenalo nejen zvýšení bezpečnosti ve společnosti, ale i úsporu nákladů daňových poplatníků na policii, justici, či vězeňství.


Dle statistik Vězeňské služby (viz studie SARPO níže) až 60 % odsouzených nemá stabilní bydlení a 90 % přiznává, že má dluhy, z toho 73 % je není schopno splácet. „Lidé, kteří opouští bránu věznice, to nemají vůbec snadné. Většinou vychází s igelitkou, pár set korunami v kapse, k tomu mají dluhy a hledat práci se záznamem v rejstříku také není lehké. Pokud se nemůžou spolehnout na rodinu, nemají ani kde přespat. Proto bychom chtěli, aby lidé propuštění z výkonu trestu měli kam se obrátit pro podporu. Bez ní mnozí z nich život na svobodě prostě nezvládnou a vrací se zpět do vězení,“ říká Petr Novák, jeden z členů výboru nově vzniklé asociace.

„Asociace chce pracovat na tom, aby potřebné služby byly dostupné všem lidem s trestní minulostí, ale i jejich rodinám a obětem trestných činů, pokud je potřebují. Rádi bychom v partnerské spolupráci se státními institucemi podporovali zlepšení podmínek v českém vězeňství. Založení asociace vnímám jako významný krok na této cestě,“ dodává Gabriela Kabátová, další členka výboru asociace.


Ing. Mirka Maťátková, VOLONTÉ CZECH, o.p.s.


Mgr. Lukáš Salivar, DP WORK s.r.o.

Do výboru nově založené asociace byly zvoleny tyto osobnosti: Gabriela Kabátová (Mezinárodní vězeňské společenství), Mirka Maťátková (VOLONTÉ CZECH), Petr Novák (Nová šance), Lenka Ouředníčková (RUBIKON Centrum) a Lukáš Salivar (DP WORK). Členství v Asociaci je otevřené i dalším organizacím, které by se chtěly zapojit do prosazování změn ve vězeňství a v trestní justici. A posílit tak spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými aktéry.


Kontakty na členy výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství:

Gabriela Kabátová, gabriela.kabatova@prisonfellowship.cz, 602308210

Mirka Maťátková, mirka.matatkova@volonte.cz, 776 884 588

Petr Novák, nova.sance@koblov.cz, 731 265 982

Lenka Ouředníčková, ourednickova@rubikoncentrum.cz, 734491024

Lukáš Salivar, Lukas.Salivar@dpwork.cz, 734266639Charakteristiky odsouzených v českých věznicích (dle statistik SARPO 2018):

  • 45 % má zkušenost s dlouhodobou nezaměstnaností (6 měsíců bez přerušení ve 3 letech před nástupem trestu);

  • 49 % má pouze základní vzdělání;

  • přes 60 % má zkušenost s návykovými látkami jako alkohol a drogy, případně s gamblingem

  • téměř 50 % nevyrůstalo v původní rodině

  • Analýza rizik a potřeb odsouzených, vzorek 20.000 osob po nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/02/SARPO.pdf.


0 zobrazení

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.