Vyhledat
  • LUCIE

Nově vznikající asociace chce prosadit systémové změny

Efektivnější práce s osobami, propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody si žádá především systémové změny a provázanější spolupráci se státními institucemi.


Společným cílem neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují začleňování osob s trestní minulostí zpět do společnosti, je prosazení nutných změn v trestní justici tak, aby byly postupně odstraňovány systémové překážky, bránící v návratu trestaných osob zpět do běžného života.

Členové přípravného výboru nově vznikající asociace jsou kromě VOLONTÉ CZECH o.p.s. i Rubikon Centrum, Romodrom, Lighthouse, Nová šance, Mezinárodní vězeňské společenství a Šance P.R.O.První setkání zástupců zmíněných organizací proběhlo dne 14. 03. 2019.

0 zobrazení

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.