top of page

Mámu potřebuji - pilotní projekt umožní vězněným ženám kontakt s jejich dětmi

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Ve věznici Světlá nad Sázavou zahajujeme 1. listopadu 2019 unikátní dvouletý projekt „Mámu potřebuji“ zaměřený na pilotní řešení pravidelného kontaktu dětí umístěných v dětských domovech s matkami ve výkonu trestu odnětí svobody, které jsou sociálně slabé.Do projektu se zapojujeme, protože doposud není systémově uchopen pravidelný kontakt vězněných matek s jejich dětmi a rodinou. Právě nesystémové řešení vzájemných kontaktů a následné odcizení matek od dětí mohou způsobit narušování rodinných vazeb a rolí, což pak může vést k jejich rozpadům. Dle statistik rozpad vlastní rodiny zažije cca 60 % dětí, které si pak následky nesou do vlastních vztahů. V akutní fázi rozdělení rodiny jsou děti vystaveny nadměrnému stresu, který má dopad do všech složek jejich života, zejména pak do zhoršení školního prospěchu a do vztahů s vrstevníky, což se může projevit buď nadměrnou uzavřeností, nebo naopak agresivitou. Důvodem je zejména bezmoc dítěte, které nemá jakýkoliv vliv na situaci. Z hlediska celospolečenského představují problematické děti, děti bez vzorů či děti bez úplného sociálního zázemí rizika pro další rozvoj společnosti. Tomuto bychom díky projektu „Mámu potřebuji“ a pravidelným kontaktům dětí s jejich uvězněnými matkami chtěli předejít,“ vysvětluje důvody zapojení do projektu Monika Myšičková, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.


„V průběhu realizace projektu chceme pracovat s minimálně 200 matkami ve výkonu trestu odnětí svobody a řešit nejen jejich pravidelný kontakt s dětmi, ale i posilovat rodičovské kompetence. Projekt je plně financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR,“ dodává Zuzana Bejó z VOLONTÉ CZECH, o.p.s., které je příjemce dotace.


V rámci projektu budou probíhat nejen osobní návštěvy dětí v prostorách věznice, které budou odpovídajícím způsobem díky projektu vybaveny, ale i pravidelná komunikace přes Skype mezi dětmi a vězněnými matkami. Dále jsou plánovány 2 setkání v rámci Dne matek s kulturním a sportovním programem.


Toto vše se bude realizovat za přispění a nasazení pracovníků dětských domovů, kteří se sešli dne 29. října 2019 na tzv. Dni otevřených dveří ve Věznici Světlá nad Sázavou, aby se mohli seznámit s projektem i s životem vězněných matek.„Mámu potřebuji“ – reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449, financovaného z Evropského sociálního fondu

Comments


bottom of page