Ve věznici Kuřim vytváříme klidné prostředí pro děti odsouzených

Aktualizace: kvě 24

Za účelem setkávání odsouzených otců s rodinou a dětmi, vybavujeme venkovní prostor věznice tak, aby se děti během návštěvy cítily klidně a bezpečně.V rámci projektu Invisible Walls Kuřim

vybavujeme chráněný venkovní prostor věznice Kuřim tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám dětí různého věku a aby byl zajištěn bezpečný a klidný prostor během návštěv rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody.


Cílem je zejména podpora kontaktu odsouzených otců s rodinou a posílení jejich rodičovských kompetencí.


Více o projektu Invisible Walls Kuřim (reg.č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429) naleznete zde.
"Insivible Walls Kuřim", registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR