top of page

INVISIBLE WALLS: rozvoj vztahu mezi vězněným otcem a jeho dětmi

Aktualizováno: 24. 4. 2023

INVISIBLE WALLS Kuřim. Pilotní projekt pro otce ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodiny byl zahájen dne 1. 10. 2019 ve věznici Kuřim. VOLONTÉ CZECH se při tvorbě tohoto projektu inspirovalo úspěšnými výsledky a pozitivními dopady obdobného programu, který byl realizován v letech 2012 až 2017 v anglickém Walesu.Hlavním a nejčastěji skloňovaným slovem je v tomto případě "RODINA". Předcházet jejímu úplnému rozpadu, udržet kontakt otce s rodinou, případně dostatečně motivovat odsouzené, aby budovali pevná pouta se svými dětmi.

Zásadní otázky, které v rámci tohoto unikátního projektu řešíme spolu s mentory a pracovníky věznice v Kuřimi:


  • Lze udržet rodinu pohromadě, pokud je otec odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody?

  • Jak zamezit odcizení mezi otcem a jeho dětmi po dobu, kterou tráví ve vězení?

  • Jak správně motivovat odsouzené k prohlubování vztahů s jejich dětmi?

  • Jaké problémy řeší partnerky odsouzených? V čem potřebují pomoci?

  • Jaké jsou nejčastější bariéry mezi aktéry projektu a jak je lze překonat?


Commenti


bottom of page