top of page

INTENS: Zjištění potřeb absolventů standardizovaných programů v českých věznicích jako základní kámen pro nastavení potřeb účastníků pilotního projektu

Aktualizováno: 6. 6.

Dne 25.07.2023 jsme v rámci pilotního projektu INTENS uspořádali úvodní workshop. Hlavním cílem tohoto projektu je zmírnit dopady a následnou recidivu u neparafilních pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů a vytvořit pro tyto osoby kvalitní program zacházení v rámci českého vězeňského systému.


Projekt INTENS realizujeme ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) a Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ). Rovněž chceme využít i zkušeností ze zahraničí a připravit program zacházení, který odpilotujeme ve 4 pilotních věznicich.


Jedním z hlavním cílů tohoto setkání bylo vytvořit mapu aktérů, připravit harmonogram pro návštevxy v zapojených věznicích a zjišťování individuálních potřeb personálu, zapojeného do projektu INTENS (terapeutů Vězeňské služby ČR, účastníků-odsouzených apod.).


INTENS

Právě v rámci přímých účastníků, tedy osob ve výkon trestu odnětí svobody jsme rozebírali potřeby těch, kteří absolvovali buď standardizovaný program GREPP (pro odsouzené za sexuálně motivované trestné činy na dětech) i absolventů standardizovaného programu GLM (pro odsouzené za násilné trestné činny, který jsme realizovali v letech 2019 - 2023). Více o GLM najdete na oficiálních stránkách projektu, které jsme vytvořili. Tím, že porovnáme potřeby účastníků programů GREPP a GLM můžeme lépe navrhnout a vyprofilovat potřeby těch, kteří se zapojení do programu INTENS.


INTENS


Workshopu se zúčastnili mj. PhDr. Václav Jiřička, Ph.D, hlavní psycholog Vězeňské služby ČR a odborný garant projektu, PhDr. Soňa Haluzová – psycholožka Vězeňské služby a odborná konzultanta projektu, Lukáš Jan Němec, designer ze společnosti Pábení - designérské a inovační studio a zástupci dalších subjektů.


INTENS

V případě, že se podaří vytvořit a ověřit program s dobrým hodnocením, může na něj navázat tříletý

projekt, jehož cílem bude implementovat a evaluovat nový vězeňský program INTENS pro neparafilní

pachatele sexuálně motivovaných trestných činů do českých věznic.


Projekt "INTENS", reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0001989 je financován z Evropského sociálního fondu plus prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.Comments


bottom of page