Vyhledat
 • LUCIE

GOOD-LIVES-MODEL: novinka pro české vězeňství

Psychologové Steven Feelgood a Ivan Brčina a umělec Joseas Helmes školili v rámci sedmidenního programu zaměstnance věznic, zapojených do pilotního projektu GLM - inovativního nástroje pro postupné snižování recidivy v ČR. Jednotlivé postupy a metody budou nyní dle harmonogramu aplikovány při práci s cílovými skupinami v českých věznicích.


 • Good-Lives-Model (také jen GLM) je inovativní program dlouhodobé terapeutické práce s odsouzenými za násilné trestné činy.

 • Do projektu se pilotně zapojily věznice Jiřice, Pardubice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Vinařice a věznice Stráž pod Ralskem.

 • Byly utvořeny realizační týmy z řad zaměstnanců jednotlivých věznic, které budou model aplikovat na vybrané cílové skupině (tj. zapojených odsouzených).


Přednášející lektoři: zleva Steven Feelgood, Joseas Helmes a Ivan Brčina z věznice Brandenburg


10 klíčových témat a oblastí, probíraných během školení:


 1. Program sebeřízení pro osoby, které se dopustily násilí. Co je násilí, jaké má formy?

 2. Jaké jsou souvislosti mezi myšlenkami, pocity a chováním?

 3. Představení a aplikace modulů programu GLM pro české věznice.

 4. Tvorba a podpora životních vzorců a cílů u odsouzených.

 5. Identifikace souvislostí mezi trestnými činy a životními cíli.

 6. Retrospektiva a rizikové faktory.

 7. Seberegulace - a její krátkodobé i dlouhodobé zvládání.

 8. Jak zvládat hněv a agresi? Vnitřní i vnější faktory, které hněv ovlivňují.

 9. Vztahy, důvěra a podpora soucitu.

 10. Nekriminální myšlení.
© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.