Vyhledat
  • LUCIE

KORONAVIRUS V ČR - ZMĚNY A MOŽNÉ NÁROKYOŠETŘOVNÉ


Rodiče (zaměstnanci) mají nárok na ošetřovné, pokud musí v důsledku uzavření škol a školek zůstat doma s dítětem mladším 10 let. Rodič či jiný pečující musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Pokud bude o dítě pečovat někdo jiný (např. prarodič), je nárok na ošetřovné podmíněn tím, že dítě a pečující osoba spolu žijí ve společné domácnosti. Dle dnešního vyjádření premiéra by ošetřovné mělo být vypláceno po dobu uzavření školských zařízení, nikoli jen 9 dnů, resp. 16 dnů v případě samoživitelů.

Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.


U osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění, avšak dle vyjádření premiéra by živnostníci, měli dostat peníze z programu ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak uplatnit nárok na ošetřovné naleznete zde.
MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC


Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.


Formulář pro on-line podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc naleznete zde.NÁHRADA MZDY A PRACOVNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI


Pokud zaměstnanec nevykonává práci, protože došlo na základě rozhodnutí vlády ČR k uzavření pracoviště (jedná se např. o provozovny stravovacích služeb, posilovny, koupaliště, solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavních zařízení, veřejných knihoven a galerií) jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku. Usnesení vlády ČR automaticky nemusí vést k uzavření provozovny, ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé. Výkon práce tedy může být v některých případech možný a zaměstnavatel a zaměstnanec se můžou dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod.HOMEWORKING/HOMEOFFICE


Pokud je zaměstnanec v nařízené karanténě a může pracovat z domu, může se dohodnout se zaměstnavatelem na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, tj. z domova. Obdobně se na tom může dohodnout i při ošetřování dítěte.


V tomto případě náleží zaměstnanci mzda či plat, a nikoli náhrada mzdy nebo platu anebo nemocenská.ÚVĚR COVID


Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČZRB) připravila s Ministerstvem průmyslu a obchodu bezúročný úvěr s odkladem splátek pro podnikatele zasažené koronavirem. Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

! Úvěr je bez úroků a bez poplatků od 500 tis. Kč do 15 mil Kč!

Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČZRB prostřednictvím E-podatelny. Více informací o Úvěru COVID naleznete zde.PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMUDaňoví poplatníci nemusí podávat daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají později – do 1. července 2020. Fakticky bude tedy daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoli sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody souvislosti s koronavirem.

Více informací naleznete zde.POSLEDNÍ VLNA EET SE FAKTICKY ODKLÁDÁ


Posunutí závěrečné fáze EET není bez změny legislativy možné. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3. měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.


Fakticky se tak podnikatelé jakkoli dotčeni koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti. Více informací naleznete zde.(Další změny a přijatá opatření Vám budeme průběžně sdělovat na našem webu www.volonte.cz/blog a na našem Facebooku @volonteczech.)


V případě zájmu o bezplatné dluhové a právní poradenství volejte na 223 550 060 nebo nám napište na info@volonte.cz či dluhoveporadenstvi@volonte.cz .

0 zobrazení

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.