top of page

Zapomeneš, co je morálka: beseda se žáky o drogách a životu ve vězení

Aktualizováno: 26. 4. 2023

Dne 18.04.2023 se na Základní škole v Mnichově Hradišti uskutečnila další beseda s tamními žáky. Život s drogami, život ve vězení, život po propuštění a následky užívání návykových látek. To jsou hlavní témata, o kterých žákům vypráví naše klientka Lenka, propuštěná z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem těchto besed je upozornit na drogovou problematiku, jaké může mít užívání drog důsledky a jak rychlá je cesta na samotné dno.Lenka má sama za sebou drogovou minulost, která velkým dílem přispěla k tomu, že skončila ve vězení. Během naší spolupráce ve Věznici Drahonice, získala v rámci projektu VOL Změnu mj. i rekvalifikaci na obsluhu motorových pil, křovinořezů a sekaček. Po propuštění jsme jí zařídili nejen práci, ale i ubytování, aby se mohla co nejlépe začlenit zpět do společnosti. Nyní společně pořádáme tyto besedy pro žáky základních a středních škol, aby pochopili, jaké nástrahy s sebou drogy nesou a jak mohou člověku změnit celý život.


Žáci během besedy odpovídali na otázky:

  • Kde se mohou setkat s drogou?

  • Jak se zachovám, když zjistím, že kamarád užívá drogy?

  • Co mohou návykové látky způsobit?

  • Jaké situace mohou spolužáka dovést k drogám?

  • Co Tě jako první napadne, když se řekne závislost?Úryvek z materiálu, který si Lenka na besedu připravuje, aby žáci danou problematiku více chápali, zejména pak důsledky, které se s užíváním drog pojí.


" Moje jméno je Pervitin, perník, parní tovar - to jsem já.

Dám Ti chvilku, kdy se budeš cítit skvěle, budeš mít plno energie, vše bude zábava, nebudou žádné hranice, budeš odvážný, nespoutaný. Vezmeš si mě jednou a budu mít tvou duši, budeš mě chtít znovu a já budu Tvůj pán. Budeš si myslet, že máš vše pod kontrolou, ale dávno budu já tvým šéfem.

Jsem! Jsem dražší jako diamanty a vzácnější než zlato. Pokud mě potřebuješ, jsem tu vždy pro tebe, možná ani nevíš, jak blízko diskotéky, kamarádů, školy - jsem na ulici, jsem všude.

Ničím rodiny, přátelství, beru domovy, beru si Tebe, a to je jen začátek. Budeš krást, podvádět, lhát, a to hlavně svým blízkým - zapomeneš, co je morálka.


Lituješ, že sis se mnou začal? Měl jsi na výběr.


Mohl jsi odejít, teď jsi můj otrok. Dobře si rozmysli, jestli si se mnou chceš začínat, jestli mi podáš ruku, už Tě nepustím. Ukážu Ti mnohem víc než jsem já, pak skončíš tam, kde nikdo skončit nechce. Než začneš, vzpomeň si na krásu a na úsměv rodičů - sice jsou se mnou chvíle pohody, síly, radosti, ale taky trápení, kde mě sehnat znovu. A co uděláš? Začneš okrádat své nejbližší, ztratíš půdu pod nohama, jsi jednou rukou v poutech. Rozmysli si, než mi podáš ruku. Nikdy Tě už nepustím, budeš mě mít neustále v hlavě.

Proto si vždy dobře rozmysli, jestli mi nastavíš své ruce....duši! "Beseda byla realizována v rámci projektu VOL Změnu, který reaguje na genderovou nerovnováhu na trhu práce a zaměřuje se zejména na nízkokvalifikované ženy a ty, které se na trh práce vracejí po mateřské či rodičovské dovolené. Cílem je, aby mohly postoupit ve svém kariérním růstu a získat tak i vyšší finanční ohodnocení.
Projekt "VOL Změnu", reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011627, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Kommentare


bottom of page